WhatsApp
+40 767 110 263
Dil Seçin
tren

Gizlilik ve Güvenlik

Sitemizde kaydı yapılan kullanıcı adı, şifre ve diğer özel kullanıcı bilgileri 3. şahıslar ile paylaşılmamaktadır. Bu bilgilere yalnızca yönetici sıfatı taşıyan yetkili personellerimiz erişim sağlayabilmektedir. Kullanıcılarımız, tarafımızdan abonelikleri için temin ettikleri bilgileri güvenlikleri için 3. şahıslar ile paylaşmamalıdır. Kullanıcı bilgilerinin güvenliği tamamen kullanıcılarımıza aittir.

İletişim kanallarımızda, sosyal medya veya herhangi bir internet platformunda çalışanlarımızın şahsına veya markamıza doğrudan veya dolaylı olarak her türlü hakaret, karalama, küfür, gerçeği yansıtmayan ifadeler kullanılması, kullanan kişinin bünyemizde ki mevcut aboneliğinin tarafımızca iptal edilmesi ve ücret iadesi yapılmaması hakkı saklı tutulmaktadır.

Kullanıcılarımız, abone olunan paketlerin internet üzerinden veri akışı sağlanması şeklinde çalışması sebebi ile akışların sağlandığı sunuculardan ve yayınlardan kaynaklı oluşabilecek her türlü planlı ve plansız teknik çalışmalar sonucu doğabilecek kesintiler olabileceğini kabul etmiş sayılmaktadır. Genel sorunlar için duyuru ile bilgilendirme yapılarak bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Sitemizi kullanan tüm kullanıcılar iletişim için herzaman iletişim sayfamızı kullanabilir. İnternet üzerinden yapılacak her işlem için kesinti ve teknik sorunların oluşabileceğini, internette hiç bir şeyin %100 stabil kalmayacağı sadece müdahaleler ile iyi şekilde durabileceği ve bunları yapıyor olmamız maddesini sitemizi kullanan tüm kullanıcılar biliyor olarak kabul etmekteyiz.

Sitemiz yasalara, hukuka, kişisel ve ticari haklara saygılı olmayı hedefleyerek yayın hayatına devam etmektedir. T.C 5651 Sayılı yasa kapsamında “Yer Sağlayıcı” sıfatıyla hizmet vermekteyiz. Bu doğrultuda site yönetimi ve çalışanlarının içerikleri kontrol etme ve onaylama yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple sitemiz “uyar ve kaldır” prensipleri çerçevesinde işlem yapmaktadır. İş bu madde gereği telif hakkı dahilinde olan yazı, içerik, resim ve her türlü dosyaların, eserlerin yasal olmayan bir biçimde yayınlandığını, paylaşıldığını düşünüyorsanız; mail yolu ile bizlere ulaşabilir, içeriğin kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Talebiniz incelendikten sonra içeriğiniz sitemizden kalıcı olarak kaldırılıp, sizlere bilgi verilecektir. Telif, ihtar ve uyarı için mail adresimiz: [email protected]

The user name, password and other special user information recorded on our site are not shared with third parties. This information can only be accessed by our authorized personnel who have a managerial position. Our users should not share with third parties for the security of the information they provide for our subscriptions. The security of user information belongs entirely to our users.

We reserve the right to use all kinds of insults, slander, profanity, non-truthful expressions in our communication channels, social media or any internet platform personally or directly or indirectly to our markers, to cancel our current subscription and to make a fee.

Since our users work on the way of providing data flow over the internet for subscribed packages, any planned and unplanned technical work that may be caused by the servers and the broadcasts are considered to be accepted as interruptions. For general problems, information is shared with announcements. All users who use our site can use our usual contact page for communication. We assume that all users who use our site know that there will be interruptions and technical problems for every process to be done over the internet, that nothing on the internet will be 100% stable and that we can only do well with interventions and we are doing them.

Our site continues to be published with the goal of respecting the law, the law, the personal and commercial rights. Under the law of T.C 5651, we serve as “Place Provider”. In this direction, site management and employees are not obliged to check and approve the content. For this reason our site is operating within the framework of “warn and remove” principles. If you think that the copyrighted text, content, pictures and all kinds of files are published and shared illegally in accordance with this article, You can reach us by e-mail and request that your content be removed. After your request is examined, your content will be permanently removed from our site and information will be given to you. Copyright, notice and warning mail address: [email protected]

Der Benutzername, das Passwort und andere spezielle Benutzerinformationen, die auf unserer Website gespeichert sind, werden nicht an Dritte weitergegeben. Diese Informationen können nur von unserem autorisierten Personal mit einer leitenden Position abgerufen werden. Unsere Benutzer sollten nicht mit Dritten für die Sicherheit der Informationen teilen, die sie für unsere Abonnements bereitstellen. Die Sicherheit von Benutzerinformationen gehört ausschließlich unseren Benutzern.

unsere Kommunikationskanäle, Social Media oder jede Internet-Plattform für unsere Mitarbeiter persönlich oder unsere Marke direkt oder indirekt in irgendeiner Art von Beleidigung, Verleumdung, Obszönitäten, die Tatsache, dass die Verwendung von reflektierenden Ausdrücke der Annullierung von uns Menschen Körper hat die aktuellen Abonnements und Gebühren sind das Recht zurückerstattet wird reserviert werden.

Unsere Benutzer können Ausfallzeiten werden alle Arten von geplanten und ungeplanten technischen Studien Abonnent entstehen, wenn das Paket über das Internet aufgrund seiner Arbeit in Form der Bereitstellung von Daten von dem Server fließen, wo die Bereitstellung von Strömung und möglichen Ursprung der Veröffentlichung gilt als angenommen haben wäre. Bei allgemeinen Problemen werden Informationen mit Ankündigungen geteilt. Alle Benutzer, die unsere Site nutzen, können unsere übliche Kontaktseite für die Kommunikation nutzen. Um über das Internet gemacht werden kann für jede Transaktion Ausfallzeiten und technische Probleme erzeugt werden, übernehmen wir das Internet nach wie vor alle Nutzer etwas wissen, die nur in einem guten Zustand gestoppt werden kann mit 100% stabil eingreifen stabil bleiben und unsere Website ihre Agenten, die wir tun.

Unsere Website wird weiterhin mit dem Ziel veröffentlicht, das Gesetz, das Gesetz, die persönlichen und kommerziellen Rechte zu respektieren. Nach dem Gesetz von T.C 5651 dienen wir als “Place Provider”. In dieser Hinsicht sind das Baustellenmanagement und die Mitarbeiter nicht verpflichtet, den Inhalt zu prüfen und zu genehmigen. Aus diesem Grund arbeitet unsere Seite im Rahmen der “warnen und entfernen” Prinzipien. Wenn Sie der Meinung sind, dass urheberrechtlich geschützte Texte, Inhalte, Bilder und alle Arten von Dateien gemäß diesem Artikel illegal veröffentlicht und weitergegeben werden, Sie können uns per E-Mail erreichen und verlangen, dass Ihre Inhalte entfernt werden. Nachdem Ihre Anfrage geprüft wurde, werden Ihre Inhalte dauerhaft von unserer Website entfernt und Informationen werden Ihnen gegeben. Copyright, Benachrichtigung und Warnung an: [email protected]3 gün ücretsiz test yayını almak için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmek için tıklayın –> +40 767 110 263